Hướng dẫn upload firmware flycam faith 2 – Dokimi

Doki: Gấu bông và đồ chơi cao cấp

Hướng dẫn load firmware cho flycam faith 2 khá đơn giản các bạn.

Firmware mới giúp giảm lắc khi truyền điện thoại, ổn định hơn.

https://drive.google.com/file/d/1OTBvD6cEDYtXPgSqzHoFiXzjWWgtzvCI

B1: Tải file .bin xong copy vào PC (mấy tính)/ Laptop – Yêu cầu máy tính cấu hình win 10.

B2: Kiểm tra phiên bản firmware hiện tại bao nhiêu.

B3: Tắt máy – cắm cáp đầu micro USB vào flycam – đầu còn lại USB vào PC/Laptop, chờ máy load.

B4: Chạy tool (nhấn dowload bỏ vào PC/ Laptop chạy tool) https://drive.google.com/file/d/1ceYrH6fu0obJLNILzKCyRkjKhkD89liP/view?usp=sharing

B5: Chạy tool – chọn đến file .bin –> upload –> Kiểm tra lại firmware mới.

Trường hợp xong khi load fimware bị lỗi remote không kết nối được drone thi tiếp load firmware của remote (thực Bước 1: nhưng file Tcắm cáp đầu micro USB vào remote – đầu còn lại USB vào PC/Laptop, chờ máy load

Trường hợp xong khi load fimware bị lỗi remote không kết nối được drone thi tiếp load firmware của remote (thực Bước 1: Cắm cáp đầu micro USB vào remote – đầu còn lại USB vào PC/Laptop, chờ máy load

Bước 2: Chạy tool lại –> chọn file là firmware remote –> load vào remote

https://drive.google.com/file/d/1kXlkAQWTuHL73yikfm7gyWF6wOIWpVYx/view?usp=sharing

Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=cZVUo0pHxoQ&ab_channel=ShopDoki

faith 2, upload firmware flycam faith 2, upload firmware faith 2

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Danh mục sản phẩm

About Owner

About Owner Subtitle

AF themes

Focused on quality code and elegant design with incredible support. Kickstart your next project with AF themes, start building modern creative websites today!

X
0962623839